Gebouwd van 1761 tot 1765 (achitect Moretti) als lakenfabriek, ververij en woonhuis voor Johann Arnold von Clermont. In het timpaan boven de poortingang staat zijn lijfsreuk Spero Invidiam: Ik hoop benijd te worden in die periode lag het gebouw aan te toenmalige hoffdweg Aken-Masstricht. Van 1858 tot 1924 is lakenfabrikant Tyrell eigenaar. Na diverse woonbestimmingen van 1975-1979 gerestaureerd en sindsdien in gebruik als technologiefabrieken. In 2012 ging de elektronicaproductie kompey hier van start. Wij verheugen ons erop samen met u de kansen op deze markt te pakken.

eigenaar:
Dres. Kompa - Westerbarkey
Tyrellsestraat 21, Vaals
contact:
+31 62 55 38 756
btw:
NL 8402.62.122.B03
kvk:
43376823
kompey privacy verklaring:
Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonlijke gegevens van consumenten die worden verzameld of gebruikt door Kompey B.V. of haar filialen of dochterondernemingen (Kompey). Kmpey waardeert de interesse die u hebt getoond in ons bedrijf, onze producten en diensten door onze websites of gerelateerde communicatiekanalen te bezoeken, inclusief, maar niet beperkt tot, onze social media pagina's en/of kanalen en blogs (samen "Kompey pagina's"). Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die Kompey verzamelt wanneer u contact onderhoudt met Kompey, zoals wanneer u onze websites bezoekt, wanneer u gebruik maakt van de producten of diensten die Kompey aanbiedt, wanneer u producten of diensten van Kompey koopt, wanneer u zich abonneert op nieuwsbrieven, wanneer u contact opneemt met klantenservice, en wanneer u contact opneemt met Kompey als zakelijke klant, leverancier of zakenpartner, enz.

Dit omvat, zonder beperking, alle online en offline verzamelingen van alle soorten persoonlijke gegevens. Sommige Kompey paginaverzamelingen hebben echter betrekking op soorten gegevens met speciale vereisten (bijvoorbeeld medische gegevens) en waarvoor een andere privacyverklaring vereist is. Waar en wanneer dat het geval is, zal Kompey duidelijk maken dat de betreffende privacyverklaring afwijkt van deze algemene privacyverklaring.

Om een wereldwijde aanpak voor de bescherming van de privacy te creëren en interne gegevensoverdracht tussen Kompey-bedrijven wereldwijd mogelijk te maken, heeft Kompey bindende bedrijfsregels aangenomen, de zogenaamde Kompey-privacy-regels. Meer informatie over ons Privacy Reglement Holding vindt u op deze privacywebsite van Kompey.

Waarom wij u vragen om uw Persoonlijke Gegevens te delen

Wij vragen u uw persoonlijke gegevens met ons te delen voor doeleinden zoals, maar niet beperkt tot:

Kompey producten en diensten online kopen; Activering of registratie van bepaalde producten en diensten of verbetering van de functionaliteit; Informatie ontvangen over producten en diensten van Kompey; Deelnemen aan Kompey online communities, waaronder onze social media kanalen/pagina's en blogs; Het opslaan van uw voorkeuren voor toekomstige interacties en communicatie van Kompey; Helpt ons bij het ontwikkelen van producten en diensten en het creëren van campagnes die om u heen zijn ontworpen, het optimaliseren van klantenservice en het continu verbeteren van onze websites; Ons helpen om producten en diensten te verbeteren en Kompey in staat stellen u op de hoogte te houden van, of te betrekken bij het testen van, nieuwe producten en diensten; Oplossen van consumenten- en/of product- en dienstenvraagstukken; Het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, speciale aanbiedingen en advertenties die relevant zijn voor uw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die u met ons hebt gedeeld en op de informatie die wij hebben verzameld door middel van cookies of soortgelijke technieken met betrekking tot uw gebruik van de Kompey-websites/sociale media/blogs. Klik hier voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken;

Wanneer u zaken doet met Kompey namens een zakelijke klant, leverancier of zakenpartner, vragen wij u om ons persoonlijke gegevens te verstrekken voor onder meer, maar niet uitsluitend, doeleinden:

Beheer van klantrelaties
Vergemakkelijken van de toegang tot informatie
De communicatie verbeteren
Klanteninteracties analyseren en begrijpen
Uitvoering van beveiligingsprogramma's
Kompey helpen deel te nemen aan certificeringsprogramma's
Beantwoorden van uw vragen of de oplossing van uw product- en serviceverzoeken en u informeren over de status daarvan
U een tevredenheidsenquête presenteren nadat uw vraag is beantwoord of het verzoek is opgelost

In het algemeen verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden die wij met u hebben gecommuniceerd. Als we het gebruiken voor andere (nauw verwante) doeleinden, zullen aanvullende maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens worden uitgevoerd indien vereist door de wet.

Type Persoonlijke gegevens dat wij kunnen verzamelen

Wanneer u in contact komt met Kompey, bijvoorbeeld door u te registreren bij My Kompey, een product te kopen of met Kompey te communiceren via onze Kompey-pagina's, bijvoorbeeld "zoals wij op Facebook", kunnen wij bepaalde gegevens vragen of ontvangen, zoals:

Uw naam;
Uw e-mailadres;
Uw telefoonnummer;
Uw social media profiel;
Uw geslacht;
Uw leeftijd;
Informatie over de producten en diensten die u heeft aangeschaft;
Uw gebruik van en activiteiten op onze Kompey pagina's;
Uw belangen; en
Andere informatie met betrekking tot uw online gedrag.

Afhankelijk van de keuzes die u hebt gemaakt met betrekking tot uw instellingen op verschillende sociale-mediasites en uw instellingen op onze Kompeypagina's, kunnen bepaalde persoonlijke gegevens ook worden gedeeld met Kompey over uw online activiteiten en sociale-mediaprofielen, bijvoorbeeld interesses, burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, opmerkingen die u hebt geplaatst, enz.

Daarnaast kunnen we persoonlijke gegevens verzamelen via cookies of soortgelijke technieken, waaronder, maar niet beperkt tot:

Uw IP-adres;
Uw cookie-ID;
Uw webbrowser;
Uw locatie;
De webpagina's die u bezoekt op onze websites;
De advertenties die u hebt bekeken of doorklikt;
enz.

Wanneer u met Kompey in contact komt namens een zakelijke klant, leverancier of zakenpartner van Kompey, kunnen wij deze gegevens verzamelen:

Uw naam
Uw e-mailadres
Uw telefoonnummer
Uw foto
Uw IP-adres
Uw bedrijfsadres
Naam en adres van het bedrijf waarvoor u werkt
[persoonlijke gegevens die in het kader van de zakelijke relatie aan de orde kunnen komen, bijv. uw hobby's, leeftijd)

Verschillende manieren waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen

U kunt uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren delen met Kompey, inclusief, maar niet beperkt tot:

Registreren als lid van My Kompey;
Een aankoop of dienst registreren;
Uw communicatie met Kompey. Deze kunnen product- of servicegerelateerd zijn en kunnen de inhoud bevatten van uw vragen aan ons of verzoeken die u aan ons hebt gericht;
Communiceren met een van onze Kompey Customer Care-vertegenwoordigers per e-mail, telefoon of schriftelijk;
Een product of dienst bestellen;
Deelnemen aan een promotie, spel of wedstrijd;
Deelnemen aan een activiteit op het gebied van sociale media die verband houdt met een Kompey promotie, bijvoorbeeld klikken op "leuk vinden" of "delen";
Vragen om berichten te ontvangen op uw mobiele telefoon/apparaat;
Abonneren op een Kompey-nieuwsbrief;
Stuur ons een ingevulde antwoordkaart, meegeleverd met uw Kompey product;
Vrijwillig deelnemen aan producttests of enquêtes;
Sociaal aanmelden, bijvoorbeeld via uw Facebook- of LinkedIn-referenties om een account aan te maken of in te loggen;
Bij het gebruik van de door Kompey gekoppelde producten/diensten en/of apps kan u worden gevraagd of u gegevens met Kompey wilt delen, bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens of uw locatiegegevens;
Cookies die op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer u onze websites bezoekt;
Sociaal Luisteren: Kompey kan het internet doorzoeken op relevante en openbare inhoud en deze gebruiken om haar producten of diensten te verbeteren, consumentenproblemen op te lossen en gerichte marketing te bieden.

Wanneer u als zakelijke klant, leverancier of zakenpartner met Kompey communiceert:

Aankopen registreren
Dienstverlening met Kompey
Communicatie met Kompey
Partnerschappen ontwikkelen
Wanneer u toegang zoekt tot faciliteiten of systemen van Kompey
Deelname aan beurzen, evenementen of promoties
Vrijwillig deelnemen aan tests of enquêtes
Oproepen opnemen: Kompey kan uw telefoongesprekken met ons opnemen voor opleiding, kwaliteitsverbetering en naleving redenen

Persoonlijke gegevens kunnen ons ook bereiken wanneer wij een ander bedrijf kopen waarvan u klant bent. Als u niet wilt dat Kompey uw persoonlijke gegevens gebruikt die niet door u zijn verstrekt, kunt u ons dat te allen tijde laten weten door contact met ons op te nemen via de privacywebsite van Kompey.

Het delen van uw Persoonlijke Gegevens met anderen

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met dienstverleners, zakelijke partners en andere derden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Kompey kan u bijvoorbeeld een product verkopen of een dienst aanbieden in een gezamenlijke marketinginspanning met een ander bedrijf (zakenpartner). De overeenkomsten met deze zakenpartners beperken de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens gebruikt en openbaar gemaakt kunnen worden en vereisen een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens. Wij laten u weten dat een dergelijke relatie bestaat en wie deze bedrijven zijn voorafgaand aan de verwerking van uw gegevens voor dergelijke gezamenlijke marketing inspanningen.

Kompey kan uw gegevens ook bekendmaken aan andere bedrijven, zoals IT- en communicatiedienstverleners, testende bedrijven, ondersteuningspartners voor gegevensbeheer en andere partijen die een noodzakelijke relatie hebben voor Kompey om haar diensten te verlenen.

Wanneer u als zakelijke klant, leverancier of zakenpartner met Kompey in contact komt, kan Kompey persoonlijke gegevens openbaar maken die beschikbaar zijn in rapporten en andere materialen die door u en/of uw bedrijf worden verstrekt in het kader van een overeenkomst met een andere zakenpartner en/of leverancier.

Indien wij wettelijk verplicht zijn om uw toestemming te verkrijgen, of anderszins van mening zijn dat uw toestemming in de gegeven omstandigheden gepast is, zullen wij uw toestemming verkrijgen voordat wij uw persoonlijke gegevens delen.

Kompey zal persoonlijke gegevens alleen openbaren in overeenstemming met deze privacyverklaring en/of wanneer vereist door de wet.

Van tijd tot tijd kan Kompey een bedrijf of een deel van een bedrijf aan een ander bedrijf verkopen. Een dergelijke eigendomsoverdracht kan de overdracht van uw persoonsgegevens omvatten die rechtstreeks verband houden met dat bedrijf aan het kopende bedrijf.

Uw rechten

Zodra u ons uw persoonlijke gegevens hebt verstrekt, hebt u redelijke toegang tot deze informatie, zodat u deze kunt bijwerken, wijzigen of, indien wettelijk mogelijk, verwijderen. Hiervoor verwijzen wij u naar de privacywebsite van Kompey waar u uw rechten kunt uitoefenen. Op deze website kunt u ook andere privacyvragen stellen of uw privacyklachten indienen.

U kunt ook de privacy-instellingen van uw My Kompey-account verwijderen of wijzigen door in te loggen bij uw account en toegang te krijgen tot uw "persoonlijke instellingen".

In onze commerciële berichten aan u krijgt u ook de mogelijkheid om niet deel te nemen.

Wij raden u aan uw persoonlijke instellingen en persoonlijke gegevens volledig en actueel te houden.

Uw keuzes

We willen u beter leren kennen zodat we u beter van dienst kunnen zijn en tegelijkertijd uw keuzes over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken respecteren.

Uw persoonlijke gegevens kunnen vanuit uw land van herkomst worden doorgegeven aan andere Kompey-bedrijven op verschillende locaties over de hele wereld, die met u kunnen communiceren over producten, diensten of speciale aanbiedingen van Kompey waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Als de lokale wetgeving dit vereist, vragen wij om voorafgaande toestemming om uw persoonlijke gegevens buiten uw geografische regio door te geven.

Als u niet wilt dat wij u gepersonaliseerde aanbiedingen of informatie sturen, kunt u ons dat laten weten door het juiste vakje aan te vinken op het registratieformulier of de antwoordkaart, of door "opt-out" te selecteren op e-mails die u ontvangt.

Indien de lokale wetgeving dit vereist, zullen wij u vragen om "opt-in" of bevestigend in te stemmen met de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld, als de lokale wetgeving dit vereist, sturen wij u alleen nieuwsbrieven als u zich hierop hebt geabonneerd. Evenzo vragen wij u, waar de lokale wetgeving dit vereist, om "opt-in" voordat u geavanceerde profileringstechnieken gebruikt.

Omdat Kompey duizenden producten en diensten verkoopt in honderden landen, kan het zijn dat u ons al eerder uw persoonlijke gegevens hebt verstrekt via antwoordkaarten, via onze callcenters of op een andere manier. Uw besluit om u nu niet te registreren heeft geen invloed op de persoonlijke gegevens die u al aan Kompey hebt verstrekt. Natuurlijk hebt u altijd de mogelijkheid om u af te melden van gerichte communicatie van Kompey of om uw persoonlijke profielgegevens te wijzigen zoals beschreven onder "Uw rechten".

Signalen niet volgen

Kompey neemt privacy en veiligheid zeer serieus en streeft ernaar onze websitegebruikers op de eerste plaats te zetten in alle aspecten van ons bedrijf. Kompey maakt gebruik van cookies om u te helpen het meeste uit de Kompey-pagina's te halen.

Houd er rekening mee dat Kompey momenteel geen gebruik maakt van een technische oplossing die ons in staat zou stellen om te reageren op de signalen van uw browser Niet volgen. Om uw cookie-voorkeuren te beheren, kunt u echter de cookie-instellingen in uw browserinstellingen te allen tijde wijzigen. U kunt alle of bepaalde cookies accepteren. Als u onze cookies uitschakelt in uw browserinstellingen, kan het zijn dat bepaalde secties van onze website(s) niet werken. U kunt bijvoorbeeld problemen hebben met inloggen of online aankopen doen.

Meer informatie over het wijzigen van uw cookie-instellingen voor de browser die u gebruikt, vindt u in de volgende lijst:

https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/managing/
https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/managing/
https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/managing/
https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/managing/

Op de Kompey-pagina's worden ook Flash-cookies gebruikt. Flash-cookies kunnen worden verwijderd door de instellingen van uw Flash Player te beheren. Afhankelijk van de versie van Internet Explorer (of andere browser) en de mediaspeler die u gebruikt, kunt u Flash-cookies met uw browser beheren. U kunt Flash-cookies beheren door de website van Adobe te bezoeken. Houd er rekening mee dat het beperken van het gebruik van Flash-cookies de functies die voor u beschikbaar zijn kan beïnvloeden.

Sociale media

Wanneer u deelneemt aan verschillende social media forums zoals Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn, etc., dient u bekend te zijn met en inzicht te hebben in de tools die deze sites u bieden zodat u keuzes kunt maken over hoe u de persoonlijke gegevens deelt in uw social media profiel(s).

Kompey is gebonden aan de privacypraktijken of het privacybeleid van deze derden, evenals aan onze eigen regels van Social Media House en deze privacymededeling, dus we raden u aan de van toepassing zijnde privacymedededeling, gebruiksvoorwaarden en gerelateerde informatie te lezen over hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt in deze social media-omgevingen.

Afhankelijk van de keuzes die u hebt gemaakt met betrekking tot uw instellingen op verschillende sociale mediasites (en/of in combinatie met uw instellingen op de Kompey-pagina's), kunnen bepaalde persoonlijke gegevens ook worden gedeeld met Kompey over uw online activiteiten en socialemediaprofielen, bijv. interesses, burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto's, opmerkingen en inhoud die u hebt geplaatst/gedeelde, enz.

Link naar andere websites

Tijdens uw online reis door de websites van Kompey kunt u voor uw gemak en informatie links tegenkomen naar andere websites. Deze websites kunnen onafhankelijk van Kompey werken en kunnen hun eigen privacyverklaringen, verklaringen of beleidsregels hebben. Wij raden u ten stelligste aan om deze door te nemen om te begrijpen hoe uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt in verband met deze sites, aangezien wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van niet-Kompey-owned of beheerde sites, of het gebruik of privacybeleid van die sites.

Wolk

Kompey kan uw persoonlijke gegevens in een cloud opslaan. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens namens Kompey kunnen worden verwerkt door een cloudserviceprovider en kunnen worden opgeslagen op verschillende locaties over de hele wereld. Kompey maakt gebruik van organisatorische en contractuele maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en om soortgelijke maar op geen enkele wijze minder beperkende eisen te stellen aan onze leveranciers van clouddiensten, waaronder eisen dat uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden worden verwerkt.

Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens

Wij erkennen en nemen onze verantwoordelijkheid om de persoonlijke gegevens die u aan Kompey toevertrouwt te beschermen tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang. Kompey gebruikt verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures om uw persoonlijke gegevens te helpen beschermen. Zo implementeren we toegangscontroles, gebruiken we firewalls en beveiligde servers en versleutelen we bepaalde soorten gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

Speciale informatie voor ouders

Hoewel Kompey-websites over het algemeen niet gericht zijn op kinderen jonger dan 16 jaar, is het het beleid van Kompey om de wet na te leven wanneer het toestemming van de ouder of voogd vereist voordat informatie over kinderen wordt verzameld, gebruikt of openbaar gemaakt.

Kompey raadt ouders ten zeerste aan actief toezicht te houden op de online activiteiten van hun kinderen. Als u van mening bent dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van een persoon die jonger is dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via de privacywebsite van Kompey.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De diensten die Kompey levert zijn altijd in ontwikkeling en de vorm en aard van de diensten die Kompey levert kunnen van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving aan u veranderen. Om deze reden behouden wij ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en zullen wij materiële herzieningen op onze websites plaatsen.

We zullen een prominente kennisgeving plaatsen op onze privacykennisgevingspagina om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen aan deze privacykennisgeving, en we zullen bovenaan de kennisgeving aangeven wanneer deze het laatst werd bijgewerkt. We raden u aan vaak terug te komen om de laatste versie te bekijken.

De nieuwe privacyverklaring wordt van kracht bij het plaatsen. Als u niet akkoord gaat met het herziene bericht, moet u uw voorkeuren wijzigen of overwegen de Kompey-pagina's niet meer te gebruiken. Door toegang te blijven houden tot of gebruik te blijven maken van onze diensten nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de herziene privacyverklaring.

Hoe kunt u contact met ons opnemen

Neem contact met ons op via deze corporate privacy website.